zero inventories > nulvoorraden - Dictionary TransNate

Glossery search by TransNate bvba
@-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description
zero inventories
  nulvoorraden
Begrip dat wordt gehanteerd in een fabricagefilosofie die is gebaseerd op een geplande uitschakeling van al het wegwerpafval en een consequente verbetering van de productiviteit. Het omvat het met succes uitvoeren van alle fabricage-activiteiten nodig om het eindproduct te fabriceren vanaf het ontwerp tot aan de levering en alle daartussen liggende stadia. De belangrijkste kenmerken van deze filosofie zijn- het hebben van voorraad slechts wanneer deze nodig is; - het verbeteren van de kwaliteit tot het niveau waarbij fouten afwezig zijn; - het verkorten van de doorlooptijden door het verminderen en waar mogelijk elimineren van insteltijden, wachtrijen en seriegroottes, dit alles te bereiken door het stapsgewijs herzien van de bewerkingen en het verwezenlijken van alle activiteiten tegen de laagste kosten.
Verklarende terminologielijst voor de Logistiek


Back


210035 termen uit 18 bronnen.
This service is provided by TransNate bvba and based on online termlists.
Looking for a Professional Translation agency for translating Technical, Financial, Legal and Medical Texts?
Get a free quote from http://www.transnate.be.
Based on PHP Dictionary adapted by IT-Foxy - Copyright 2005